Meie tooted

Panoraam annab vaatajale võimaluse  saada ülevaadet kogu teda ümbritsevast ruumist, just nagu ta asuks otseselt kohal, kust pildistamist teostati...

WebEditor - universaalne instrument Teie veebilehekülje haldamiseks...


Üldinfo

EDS Systems on juhtivaim merendus,- transpordi- ja logistikaalase tarkvara arendaja Eestis.


Käesolevaks hetkeks pakume järgnevaid valmis tarkvaraprogramme:


Liner Agency PRO


LAPro - kaasaegne süsteem liiniagendi tööks. Süsteem hõlmab laia funktsioonide spektrit, mis vajalikud laevaliini töö organiseerimiseks ja liiniagenteerimiseks.


Internetitehnoloogiad kindlustavad andmete õigeaegse saabumise kõikidele kasutajatele laeva (sadama)külastuse vormistamiseks, seda nii peakontoris, kui ka agendibüroodes.


Liinilaevade kohta sisestatav info on interneti kaudu ligipääsetav koheselt peale tema süsteemi sisestamist. Infole ligipääs on piiratud kasutajaõiguste jaotus-süsteemiga. Samuti on võimalik piiratud õigustega kasutajate grupi loomine kauba kohta käivale infole ja ka teistele pooltele (näiteks: toll, stividorid).


Tarkvara LAPRO on juurutatud 23 büroos.(c)ONE Terminal


(c)ONE Terminal - täisfunktsionaalne kompleks laadimisteenuseid pakkuvale firmale (stividoridele).


Samuti katab süsteem täielikult hariliku lao või ka tollilao vajadused: võimaldab teostada laadimise/lossimise operatsioonide-, veotaara täitmise/tühjendamise- ja kaupade laostamise täieliku kontrolli ja maksumuse arvestust.


(c)ONE Terminal`i on võimalik seadistada suvaliste vormide ja mõõtmetega lao-platside ja ladude tarvis. Kompleksis on ettenähtud infovahetuse võimalus teiste süsteemidega läbi EDIFACT´i.


Süsteemi on võimalik integreerida suurema osaga kaasaegsetest raamatu-pidamisprogrammidest.


Süsteem (c)ONE Terminal on juurutatud Muuga sadamas.
(c)ONE Oil


Süsteem (c)ONE Oil - kütuse kokkuostu, transpordi ja müügiga tegelevale kaasagsele ettevõte.


Süsteemis on realiseeritud alljärgnevad moodulid:

 • kokkuostu- ja müügilepingud ;
 • mere- ja raudteeveod;
 • arvete maksmine ja arvestus, finantsoperatsioonid, hedge;
 • kasumi- ja omahinna arvestus;
 • aruanneteehitaja.

Süsteem (c)ONE Oil on juurutatud firmas Tintrade Ltd.


(c)ONE EDI Portal


Elektroonilise (paberivaba) andmevahetuse portaal.


Sisaldab endas täiskogumit võimalustest, mis võimaldavad Kasutajal "unustada" paberite sahina, samade andmete kahekordse sisestamise vajaduse ning sellega kaasnevad võimalikud vead, jms mittesoovitava või aeganõudva.


(C)ONE EDI Portal toetab andmetöötluse kõige kaasaegsemaid tehnoloogiaid:

 • EDIFACT, XML, PDF, jt. (kõiki Tellija poolt soovitavaid);
 • valuutakursid, elektroonilised arved ja maksed;
 • konossomendid, manifestid ja teised kaubadokumendid;
 • elektrooniline allkiri;
 • vaba või piiratud ligipääs andmetele;
 • veebilehekülgede sisuhaldus (CMS);
 • e-pood;
 • ja palju muud.


Quality Management System


QMS PRO on tarkvara, mis tagab dokumentide liikumise kvaliteedi ja ohutuse süsteemis ning samuti ka laevade side kaldaüksustega.

Kindlustab samuti kogu dokumentatsiooni elektroonilise jaotuse ja kontrolli süsteemis. Spetsiaalselt loodud ühildusmoodul kogub saadud andmed laevadelt või kasutajatelt keskandmebaasi, tehes nad samaaegselt ligipääsetavaks analüüsi ja kontrolli teostamiseks.

Lubab andmete eksportimist MS Word´i ja Excel´isse, koos oma shablooni loomise võimalusega .


Süsteem QMS PRO on realiseeritud firmas EMS ja 25 laeval.Crew MANagement System


Tarkvara CrewMAN - täiskompleks kaldapersonali arvestuse teostamiseks ja laevameeskondade formeerimiseks. Süsteem hõlmab laia funktsioonide spektrit, mis vajalikud ujuvkoosseisu kaasaegseks juhtimiseks.


Internetitehnoloogiad kindlustavad kõigi süsteemi kasutajate üheaegse töö reaalajas.


Süsteemi töö on organiseeritud põhimõttel B2B ja võimaldab töökohad laevaomaniku esindajatele ja laeva tehnilist juhtimist teostava firma esindajatele.


Süsteem CrewMAN juurutatud 8-s firmas .


Ship Agent PRO


Ship Agent Pro - kasutajasõbralik ja lihtne tarkvara laeva agenteerimisteenuseid pakkuvale ettevõttele.


Tarkvara funktsionaalsus lubab kalkuleerida laevakülastuse maksumust sadama erinevate tariifivõrkude alusel ja koostada ka hinnapakkumist Kliendile.


Süsteem hõlmab laia funktsioonide spektrit, mis vajalikud laevade agnteerimise korraldamiseks.


Internetitehnoloogiad kindlustavad andmete õigeaegse saabumise laeva (sadama)külastuse vormistamiseks. Süsteemi Ship Agent PRO on võimalik integreerida suurema osaga kaasaegsetest raamatupidamisprogrammidest.


Ship Agent Pro juurutatud 4-s sadamas.