Teenused / Web-teenused / CMS WebEditor

Meie tooted

Panoraam annab vaatajale võimaluse  saada ülevaadet kogu teda ümbritsevast ruumist, just nagu ta asuks otseselt kohal, kust pildistamist teostati...

WebEditor - universaalne instrument Teie veebilehekülje haldamiseks...


CMS WebEditor

Sisuhaldussüsteem WebEditor


Iga veebirpojektide loomisega tegelev firma jõuab varem või hiljem selleni, et tuleks kindlustada oma Kliendid veebilehekülje sisuhaldussüsteemiga (CMS-ga). Selleks on olemas 2 võimalust: kasutada juba mõnda turul pakutavatest vastavatest tarkvaraproduktidest või töötada välja täielikult enda oma. Mõlemad variandid on seotud teatud raskustega.

Üldiselt teadaolev fakt - ei ole olemas midagi täiesti ideaalset. Sellepärast on Kliendi kõikidele vajadustele vastava tarkvaraprodukti leidmine küllaltki raske ülesanne. Teiselt poolt jälle - enda CMS`i programmeerimine ei ole ka ülesanne kergemate killast ja nõuab seega kõrge kvalifikatsiooniga programmistide olemasolu firmas.


Meie firma valis 2. võimaluse. Selle tulemusena valmis 2001.aastal CMS WebEditor, mille kasutamise oma veebilahendustes on valinud juba üle 200-ja ettevõtte. Veebilehekülgede raskusaste sealjuures on alates keregematest kuni portaalideni välja.

WebEditor´i loomimisel juhindusime me (ja arvatavasti juhenduvad ka kõik teised, kes sarnaseid projekte teostavad) eesmärgist -

luua tarkvaraprodukt, mis nõuaks tema kasutajatelt arvuti kasutamise teadmisi algtasemel. Lähtuvalt sellest, et suuremale osale arvutikasutajatest on tuttav MS Windows`i и MS Word`i interface, sellepärast on WebEditor´i väline ilme ja samuti funktsionaalsus lahendatud maksimaalselt lähedaselt nimetatud tarkvaraproduktides kasutatule( muidugi spetsiifika ja piirangute arvestusega , mis seotud web´i avaldamisega).

Millised põhilised ülesanded tekivad kasutajal veebilehekülje administreerimise juures?

 • Uue dokumendi loomine või juba olemasoleva dokumendi toimetamine
  WebEditor:
  Lehekülje struktuuri redaktor sarnaneb väliselt MS Windows`i Explorer´iga. Ta on kasutajale alati nähtav oma tuttaval kujul ja kõik toimingud teostatakse seal "hiire" parema klahvi abil. Lehekülje struktuur - mapid, mis moodustavad lehekülje navigatsiooni ja dokumendid, mis nendes mappides asetsevad.

 • Dokumendi toimetamise rezhiimTeksti formateerimine
  WebEditor:
  Dokumentide redaktor, sarnaneb üldiselt MS Word´iga
  . Funktsionaalsed võimalused – teha tekst "rasvaseks", kasutada kald-teksti, muuta tekstide koloriiti, joondada teksti, sisestada leheküljele kujutist, tabelit , jne. Kuna aga meil ei ole tegemist lihtsa dokumendiga, vaid veebilehekülje maketiga - on nimetatud redaktor sisseehitatud toimetatava lehekülje kujundusse. Ühesõnaga, Te ei näe lihtsalt valget lehte, vaid koheselt reaalset tulemust (kuidas täpselt antud lehekülg internetis välja nägema hakkaks). Meie poolt pakutav redaktor on huvitavaks leiuks neile kasutajatele, kes on harjunud formateerimiskäsklusi sisestama klaviatuuriga (näit. Ctrl-B).

 • Töö kujutistega
  WebEditor:
  Kõik dokumentides kasutatavad kujutised laaditakse eelnevalt üles serverile ja paigutatakse kujutiste kogusse. Kujutiste mugavamaks käsitsemiseks on neid võimalik grupeerida erinevate mappide alla, ümbernimetada, jne. Samuti ei ole enam vajadust kujutiste "eelnevaks lõikumiseks" veebilehekülje tarvis kuna WebEditor teeb selle Teie eest ära iseseisvalt. Ühesõnaga, kui Te näiteks laadisite serverile fotod, mis tehtud 6- megapixel`ise kaameraga (mõõduga 3072 x 2048 pixelit), toimub serveris nende automaatne ümbergenereerimine vähendatud koopiateks, mida veebileheküljel kasutatakse. Järgnevalt on dokumnedis võimalik kujutist veelgi vähendada (kusjuures alati ainult proportsionaalselt) ja jällegi genereerub vähendatud kujutis koos viitega suurele.

 • Töö tabelitega
  WebEditor:
  Kõik vajalikud instrumendid tabelite loomiseks ja administreerimiseks. Sealjuures võimalik luua ka tabelit, kus tabeli pealis eradli väljatoodud ning read üle-rea toonides.

Dokumendi läbivaatus ja uue dokumendi loomise dialoogKirjeldatud funktsionaalsus katab 90%-ndiliselt kasutajate nõuded lehekülje administreerimisele, ülejäänud 10% saavutatakse lisamoodulite abil või eraldi programmeerimisega spetsiifiliste ülesannete lahendamiseks. WebEditor`ibaasil on realiseeritud nii lihtsamad koduleheküljed (firma olemuse, tegevuse, kauba kirjeldus), kui ka interneti-poed, samuti tootekataloogid (tuhandete kaupade kirjeldusega) ja portaalid. WebEditor`i kõige nõutavamate lisamoodulite hulka kuuluvad sellised nagu:

 • sisemine otsingusüsteem (otsib samuti PDF/DOC/XLS- failide siseselt );
 • lehekülje sisukaardi genereerimine;
 • "Print" nupp ekraanil (ainult dokumendi sisu ja firma logo printimiseks leheküljelt);
 • aktiivsed lühitekstide väljad (uudised);
 • PDF/DOC/XLS/ZIP jt. formaatides dokumentide avaldamine leheküljel;
 • kasutajate redaktor / dokumentide ringlussüsteem.

WebEditor`i põhieelised ja võimalused:

 • põhineb täielikult Internet Explorer´i võimalustel ja ei vaja mingisuguse lisatarkvara installeerimist. Ligipääs redaktorile olenemata ajast ja kohast, vajalik ainult intereneti-ühenduse olemasolu;
 • WebEditor on aplikatsioon, mis asetseb EDS Systems serveril. Teil ei ole vaja teha lisakulutusi CMS´i paigaldamiseks / toeks oma serveril;
 • WebEditor`is loodud dokumendid säilitatakse kahes versioonis: töökoopia ja kinnitatud koopia. Antud asjaolu võimaldab dokumentide eelneva ettevalmistamise ja samuti läbivaatuse, enne lehekülje avaldamist internet´is. Sealjuures on võimalik piiritleda kasutajate õigused leheküljele info sisestamise ja kinnitamise/avaldamise teostusele. Lehekülje külaline ei näe kunagi töökoopiat internet´is vaid alati kinnitatud (infoga) lehekülje koopiat.
 • WebEditor´i abil valmistatud dokumendid võivad asetseda suvalisel serveril. Lehekülje avaldamisel genereeruvad kõik lehekülje kujutamiseks vajalikud failid (HTML, kujutised, ja ku vajalik ka CGI/PHP skriptid).
 • Lehekülje avaldamine koos dokumentide ja kujutiste genereerimisega ning FTP kaudu sünkroniseeriminearvestades Eesti veebituru spetsiifikat omab WebEditor mitme keele korraga tuge leheküljel. Sealjuures ei ole kohustuslik omada ühesuguseid lehekülgi kõikides lahenduses kasutatavates keeltes. Samas kui tekib vajadus ühes keeles juba sisestatud dokumendi sisestamiseks ka teistes leheküljel kasutatavates keeltes, on olemas lihtne võimalus dokumentide sisu üleviimiseks keelte vahel. Teil tuleb järgnevalt ainult vastav tõlge "peale panna".
 • WebEditor kasutab nn. shabloonsüsteemi. Sealjuures sisestatud informatsiooni talletatakse kujundusest eraldi. Antud asjaolu võimaldab tulevikus lihtsa üldkujunduse muutmise, kusjuures säilub dokumentide sisuline info ja struktuur.

WebEditor`unikaalsed võimalused:

 • küllaltki tihti tekib vajadus mitme faili korraga laadimiseks serverile (näiteks fotoalbumi loomisel). Standartselt lahendatakse antud ülesanne FTP-teenuse abil. Meie poolt on väljatöötatud spetsiaalne moodul, mis võimaldab kasutajal laadida vajalikud failid serverile, kasutades selleks harjumuspärast interface´i (meenutab Windows Explorer`it). Lisaks on olemas graafiliste failide eelvaatamise võimalus, koos erinevatest mappidest failide valimisega . Juhul kui peaks toimuma sidekatkestus failide laadimise hetkel (näit. katkestused internetiühenduses, elektrikatkestused) ei ole hiljem vaja alustada tegevust uuesti otsast peale - laadimine jätkub WebEditor´isse järgneval sisenemisel alati kohast, kus see pooleli jäi;
 • fotoalbumite genereerimise moodul. Albumi moodustumine toimub ühe klikiga mapil, milles soovitud fotod juba olemas.

CMS nagu teenus:


Täiesti mõistetav on antud teemaga seonduvalt ka Kliendi soov: osta valmis nn. karbi kaup. Kuid see ei tähenda ikkagi seda, et Tal ei lähe vaja spetsialistide abi CMS´i paigaldamisel serverile, lehekülje kujunduse shablooni ettevalmistamisel, vms. Tegelikult paljud Teist kasutavad intereneti-teenuseid igapäevaselt, näiteks veebilehekülje hostinguteenused, otsi-süsteemid või interneti-panga teenused. CMS-teenus muutub aja jooksul kindlasti sama populaarseks teenuse liigiks.


Teenuse tellimisega võidate mitmeti. Enam ei pea eraldi vaevama pead selliste asjadega nagu: CMS´i toe seadistustega serveril; andmete turbe ja säilimise tagamisega; andmete reservkopeerimisega.

Pakume samuti ka virtuaalserveriteenuseid Teie veebilehekülje majutamiseks.


CMS`i eelised teenusena:

 • pole vajadust lisa riistvara või -tarkvara soetamisele. Puuduvad teeninduskulud;
 • (WebEditor`i) uuendused ja uued võimalused ilmuvad tihemini;
 • uue lehekülje- või ka juba olemasoleva veebilehekülje valmimimine/avaldamine WebEditor`i baasil toimub keskmiselt 2 nädala jooksul.

WebEditor on pidevalt arendatav tarkvaraprodukt, mille arendamine toimub meie Klientide vajadustest lähtuvalt. Seega toimub tema arendamine tihedas koostöös Klientidega, et paremini mõista millised uued iseärasused võivad olla kasulikud järgnevalt ja kuidas nad peaksid olema realiseeritud.


Kuidas proovida WebEditor`iga tööd?

 • 30-minutiline demonstratsioon: Helistage palun telefonil 640 9513 või 640 9607 või saatke E-mail aadressile , et tellida kiirdemo (teostakse on-line rezhiimis, vajalik ainult interneti-ühenduse olemasolu). Pakutav esitlus ei kohusta Teid millekski, tutvustab ainult meie sisuhaldustarkvara põhilisi võimalusi.
 • Täistehniline demonstratsioon: WebEditor´i fuknktsionaalsete võimaluste laiendatud esitlus. Esitluse aeg ~ 1 tund, sisaldab Teie vajadustega tutvumist ja demonstratsiooni, kuidas WebEditor saaks Teid konkreetselt aidata.

Soovi korral, võime demoversiooni sisestada Teie olemasoleva veebilehekülje materjalid.Palju maksab?


Kuna WebEditor on ülesehitatud modulaarsel põhimõttel, pakume hinda standrtfunktsionaalsusega WebEditor`i ja vajadusel sinna juurde tellitavate lisamoodulite baasil. Teie projekti lõplik maksumus selgub pärast Teie vajadustega tutvumist projektiga seoses.


Lisainformatsioon: