Teenused / IT hooldusteenused / IKT hooldusteenused

IKT hooldusteenused

Arvuti õigeagne hooldus tähendab kokkuhoitud aega ja raha.


Te võite igaveseks unustada arvutite ja bürootehnikaga seotud probleemid, kui usaldate nende hoolduse ning tugiteenused meie spetsialistide hoolde. Abonent-teeninduse läbiviimine teostatakse kooskõlas reglemendiga, mis võimaldab ennetada võimalikke tõrkeid ja  täielikult välistada süsteemseid vigu .

Teie kaastöötajate väljaõpe ja saadavad konsultatsioonid võimaldavad viia inimfaktori tegevusega seotud vigade tekke võimaluse miinimumini.


Samuti saate Te operatiivselt lahendada büroo laiendamisega-, uute arvutite paigaldamisega-, moderniseerimisega- ja olemasolevate arvutite komplekteerimisega seotud ülesanded. Reservkoopiatesüsteemi loomine võimaldab Teil kindlustada ülitähtsate andmete 100%-lise säilimise.


Kulude vähendamine


Arvutite hooldamiseks sõlmitav out-sourcing leping kindlustab Teie organisatsioonile märgatava finantsiliste vahendite kokkuhoiu kuna: ei ole vaja hoida selleks tööl eraldi spetsialisti - kindlustada teda töökohaga; tagada tema sotsiaaltagatised ja maksta tema pealt makse. Allkirjastades eelpoolmainitud lepingu, saate Te enda käsutusse tegelikult terve laiaprofiilse spetsialistide meeskonna.


Kompleksne lähenemine

 • arvutite ja lap-top´ide tarne, remont ja moderniseerimine;
 • tööjaamade ja serverite proffessionaalne seadistamine;
 • Teie kaastöötajatele algoskuste õpetamine arvutiga ja bürootarkvaraga tööks;
 • litsenseeritud tarkvara müük;
 • BSA audiit;
 • traadiga- ja traadita võrkude montaazh ja moderniseerimine;
 • laevade IKT-süsteemi seadistamine ja hooldus;
 • äritarkvara programmeerimine;
 • veebilehekülgede loome ja tugi.

IT-abi spetsialisti teenuste hinnakiri


Hinnad ei sisalda käibemaksu.


 • Spetsialisti teenused tööajal: 

 (E – R 09.00 – 17.00)

1 tunni hind 32 EUR

 •  Spetsialisti teenused töövälisel ajal
 

 õhtul (E – P 17.00 – 20.00)

1 tunni hind 50 EUR

öösel (E – P 20.00 – 09.00)

1 tunni hind 70 EUR


* Minimaalne arvestatav tööaeg: 1 tund

* Tööde teostamine väljaspool Tallinnat: visiiditasu 6.50 EUR + 0.30 EUR /km