Teenused / Tarkvaraarendus / Quality Management System

Quality Management System


QMS PRO – kaubalaevadele mõeldud dokumentide arvestuse-, kontrolli- ja täitmise jälgimise süsteem, mis põhineb rahvusvahelistele aruande vormide standartitele. Süsteem eeldab vastastikust infovahetust laevafirma juhtkonna ja laeva(perede) vahel.Süsteemiga arvestatud alljärgnevate ülesannete täitmine:

  • rahvusvahelistel standartitel põhineva juhtkonna aruannete väljatöötamine ja nende laevadele edastamise organiseerimine, järgnevaks täitmiseks;
  • formeeritud dokumentidest väljavõtete tegemine kaldale edastatavatest parameetritest ja nende edastamise organiseerimine (see toob endaga kaasa laevalt edastatava info mahu vähenemise, mis aga tagab andmete edastamiseks vajaliku satelliit-side kulude märkimisväärse vähenemise);
  • õiguste jaotus dokumentide täitmisele, kooskõlas Kasutajate kohustuste ringiga ja sellel baasil kontroll laeval teostatavate operatsioonide täitmise käigu üle;
  • operatsioonide teostamise tähtaja kontroll ja selle info alusel andmete väljastamine hilinenud tegevuste kohta;
  • ametijuhendite pidamine ja operatsioonide teostamine vastavalt nendele, samuti erinevate dokumentide uuendamine vajadusel laevadel;
  • laeval vajalike sertifikaatide kataloogi pidamine ja nende aegumise tähtaja kontroll;
  • aruannete pidamine inspektsiooniteenistuste poolt koostatud laevade ülevaatuste tulemustest, koos kommentaaride ja märkuste kirjeldusega ning vastuvõetud meetmetest nende eemaldamiseks.

Süsteem kindlustab kahepoolse infovahetuse ettevõtte juhtkonna ja laevade vahel ning võimaldab vajadusel operatiivse ülevaate saamise kuni leitud mittevastavuse tekkimiseni. Annab võimaluse dokumentide järgi kontollida täitmise aega ja võtta vastu otsuseid hilinemiste osas.

 

 

Information about QMS (pdf, 850 Kb)