Teenused / Tarkvaraarendus / Crew MANagement System

Crew MANagement SystemCrew MANagement süsteem on parim personali haldamise tarkvara, mis katab kõik kaasaegse laevafirma vajadused. On-line meetodika kindlustab büroo andmebaasi õige integratsiooni, mis garanteerib, et kõik kasutajad (ükskõik kas peakontoris ja filiaalides, samuti ka laevaomanikud) jagaksid üheaegselt sama värskeimat uuendatud informatsiooni laevameeskondade formeerimise ja vastavate maksedokumentide kohta.


Crew MAN on väljatöötatud Windows® jaoks ja koosneb alljärgnevatest programmimoodulitest:


Seaman list

paindlik laevameeskondade formeerimise süsteem, sisaldab endas kõiki funktsionaalseid võimalusi personali organiseeritud juhtimiseks;


Payroll

täielikult integreeritud andmetöötluse süsteem laevanduses kasutatavate maksedokumentide jaoks;


PreRegistration

meremeeste isikuandmete eelregistreerimise süsteem lubab teostada arvamuste testimist ja arvelevõtmist;


Crew MANagement süsteemi eelised:

  • kogu informatsioon meeskonna formeerimise kohta on kättesaadav internet´i kaudu;
  • informatsioonile ligipääs on määratletud lubade süsteemiga;
  • kõikide büroode töö toimub pidevas ajalises sünkroonsuses;
  • programm võimaldab formeerida dokumente rahvusliku seadusandlusega vastavuses;
  • aja kokkuhoid: personali andmed ja maksedokumendid sisestatakse ainult ühekordselt;
  • andmete väljatoomine Microsoft® Excel® 97 / 2000 / 2002 -s ja kõikide vajalike dokumentide printimine.

CREW MAN süsteem on rakendatud firmades EMS Crew Management, Tschudi Ship Management, Marine Crew Management.

Samuti installeeritud: St.Peterburg, Tallinn, Riia,  Odessa, Novorossijsk, Oslo, Kopenhaagen, Singapuur, Manila.

 


 

Information about CrewMAN (pdf, 1Mb)